Tag Archives: người Mỹ bản địa

13/09/1759: Anh giành chiến thắng tại Đồng bằng Abraham

Nguồn: Britain victorious on the Plains of Abraham, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1759, trong Chiến tranh Bảy năm, một cuộc xung đột toàn cầu, vốn được người Mỹ gọi là Chiến tranh Pháp … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

04/09/1886: Tù trưởng Geronimo đầu hàng

Nguồn: Geronimo surrenders, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1886, Tù trưởng Geronimo của tộc Apache đã quyết định đầu hàng quân đội chính phủ Hoa Kỳ. Trong suốt 30 năm, chiến binh hùng mạnh … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment