Tag Archives: Nội chiến Mỹ

08/12/1863: Lincoln công bố Tuyên ngôn Ân xá và Tái thiết

Nguồn: Lincoln issues Proclamation of Amnesty and Reconstruction, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1863, Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra kế hoạch hòa giải của ông cho việc thống nhất Hoa Kỳ với Tuyên … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

12/04/1864: Thảm sát tại Pháo đài Pillow

Nguồn: The Fort Pillow Massacre, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1864, trong nội chiến Hoa Kỳ, Thiếu tướng của Hợp bang miền Nam, Nathan Bedford Forrest, đã cùng quân đôi của mình tấn công … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

06/03/1857: Công bố phán quyết vụ Dred Scott

Nguồn: Dred Scott decision, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1857, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định trong vụ án Dred Scott, khẳng định quyền của chủ nô khi đưa … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment

04/03/1861: Lincoln nhậm chức Tổng thống

Nguồn: Lincoln inaugurated, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1861, Abraham Lincoln trở thành vị Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Trong bài diễn văn nhậm chức của mình, Lincoln đã bày tỏ thiện … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment

25/02/1862: Đạo luật Tiền Pháp định được thông qua

Nguồn: Legal Tender Act passed, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1862, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Tiền Pháp định (Legal Tender Act), cho phép sử dụng tiền giấy để thanh toán hóa … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | Leave a comment

04/02/1861: Hợp bang miền Nam được thành lập

Nguồn: States meet to form Confederacy, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1861, tại Montgomery, Alabama, các đại biểu từ South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, và Louisiana đã tập hợp để thành lập Hợp … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment

01/01/1863: Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ có hiệu lực

Nguồn: Emancipation Proclamation goes into effect, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Trong thời kỳ Nội chiến Mỹ, Abraham Lincoln đã ban hành Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ, kêu gọi quân đội Liên bang miền Bắc giải phóng … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment

01/11/1765: Nghị viện Anh ban hành Đạo luật Tem thuế

Nguồn: Parliament enacts the Stamp Act, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1765, trước sự phản đối rộng rãi ở các thuộc địa Bắc Mỹ, Nghị viện Anh vẫn cho ban hành Đạo luật Tem … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment

08/08/1863: Tướng Robert E. Lee đề nghị từ chức

Nguồn: Lee offers resignation, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1863, sau thất bại tại Gettysburg, Pennsylvania, Tổng tư lệnh Robert E. Lee đã gửi tới Tổng thống Hợp bang miền Nam, Jefferson Davis, lá … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | Leave a comment

21/06/1779: Tây Ban Nha tuyên chiến với Anh

Nguồn: Spain declares war against Great Britain, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1779, Tây Ban Nha đã tuyên chiến với Anh và tạo ra một liên minh trên thực tế với người Mỹ. Vua … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment