19/06/1865: Chế độ nô lệ ở Mỹ được bãi bỏ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Abolition of slavery announced in Texas on Juneteenth, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1865 – ngày sau này được gọi là Juneteenth –  những người lính Liên bang miền Bắc đã đến Galveston, Texas và loan tin rằng Nội chiến Hoa Kỳ đã kết thúc và chế độ nô lệ ở Mỹ đã được bãi bỏ.

Là tên gọi kết hợp giữa tháng Sáu và ngày 19, Juneteenth đã trở thành ngày kỷ niệm sự kết thúc chế độ nô lệ ở Mỹ. Mặc dù Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ của Tổng thống Abraham Lincoln đã được ban hành từ hơn hai năm trước vào ngày 01/01/1863, song việc Liên bang miền Bắc không có hiện diện quân sự ở Texas đã khiến điều này khó thực thi.

Một số nhà sử học cho rằng việc thực thi bị chậm trễ là do sự yếu kém của thông tin liên lạc vào thời kỳ đó, trong khi một số khác tin rằng các chủ nô ở Texas đã cố tình giữ kín thông tin.

Khi đến Texas cùng lính Liên bang miền Bắc, Thiếu tướng Gordon Granger đã tuyên bố Tổng lệnh Số 3: “Người dân Texas được thông báo rằng, theo tuyên bố của cơ quan Hành pháp Hoa Kỳ, tất cả nô lệ đã được tự do. Điều này bao gồm sự bình đẳng tuyệt đối về quyền cá nhân và quyền đối với tài sản giữa các chủ nô cũ và nô lệ, và mối quan hệ trước đây của họ sẽ trở thành mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người làm thuê. Những nô lệ được giải phóng nên sống yên ổn ở nơi cư trú hiện tại và làm việc để nhận lương. Họ sẽ không được phép tụ tập tại các địa điểm quân sự và không được hỗ trợ thất nghiệp ở đó hay ở các nơi khác.”

Ngày hôm đó, 250.000 nô lệ đã được giải phóng, và bất chấp thông điệp đề nghị họ ở nhà và làm việc cho chủ nhân của mình, nhiều nô lệ trước đây đã lập tức rời khỏi Texas và đi về phía bắc hoặc sang các bang lân cận để tìm những người nhà mà họ đã bị chia tách.

Đối với nhiều người Mỹ gốc Phi, ngày 19 tháng Sáu được xem như ngày độc lập. Bốn mươi bảy tiểu bang đã công nhận Juneteenth là ngày lễ toàn bang, nhưng nỗ lực để biến nó trở thành một ngày lễ quốc gia vẫn bị tắc tại Quốc hội.