28/08/1917: Tổng thống Wilson bị người biểu tình chặn đường

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: President Woodrow Wilson picketed by women suffragists, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1917, Tổng thống Woodrow Wilson đã bị chặn đường bởi những người ủng hộ quyền bầu cử của phụ nữ trước Nhà Trắng, những người muốn ông ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp để đảm bảo phụ nữ có quyền bầu cử.

Wilson từng có quá khứ ủng hộ quyền bầu cử của phụ nữ, mặc dù ông thường hứa suông trước những yêu cầu của người ủng hộ trong các chiến dịch chính trị và lịch sự chào hỏi những người biểu tình ôn hòa trước kia tại Nhà Trắng. Ông cũng từng làm giáo viên tại trường nữ sinh và là cha của hai cô con gái tự xem mình là “những người ủng hộ quyền bầu cử của phụ nữ.”

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1912 với đối thủ là Theodore Roosevelt, Wilson và Roosevelt đều đồng ý về nhiều biện pháp cải cách như luật lao động trẻ em và luật ủng hộ công đoàn. Tuy nhiên, họ lại khác nhau trong vấn đề quyền bầu cử của phụ nữ, khi Roosevelt tán thành việc phụ nữ có quyền bỏ phiếu.

Theo kho lưu trữ American Memory của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, Wilson đã bước ra từ cổng Nhà Trắng vào sáng ngày 28/08 cùng vợ và ngả mũ về phía những người biểu tình như thường lệ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nhóm người này ngày càng trở nên kích động khi họ giương các khẩu hiệu phản đối Thế chiến I trên những tấm áp phích – bên cạnh yêu cầu quyền bỏ phiếu.

Cuối ngày hôm đó, những người biểu tình và người qua đường ủng hộ chiến tranh đã xung đột với nhau. Nhiều phụ nữ đã bị bắt và bị tống giam. Một số người ủng hộ quyền bầu cử bình đẳng đã tuyệt thực trong tù và bị ép ăn bởi những người giam giữ họ. E sợ vấn đề tuyệt thực và lo rằng chính quyền của mình sẽ chịu dư luận tiêu cực, Wilson cuối cùng đã đồng ý thông qua một tu chính án trao quyền bầu cử cho phụ nữ vào tháng 01/1918. Một năm sau, Quốc hội thông qua Tu chính án thứ 19. Tháng 08/1920, tu chính án này được phê chuẩn, trao quyền bầu cử  cho phụ nữ.

27/02/1922: Tối cao Pháp viện bảo vệ quyền bầu cử của phụ nữ