04/02/1962: Trực thăng đầu tiên của Mỹ bị bắn rơi ở Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: First U.S. helicopter is shot down in Vietnam, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1962, trực thăng đầu tiên của Mỹ đã bị bắn hạ ở Việt Nam. Nó là một trong 15 chiếc trực thăng chở binh sĩ Việt Nam Cộng hoà đến chiến trường gần làng Hồng Mỹ ở đồng bằng sông Cửu Long.

Đơn vị trực thăng đầu tiên của Mỹ đã đến Nam Việt Nam trên tàu USNS Core vào ngày 11/12/1961. Đơn vị này bao gồm 33 máy bay trực thăng Vertol H-21C Shawnee, cùng với 400 phi công và nhân viên để vận hành và bảo trì chúng. Nhiệm vụ của họ là vận chuyển binh sĩ Việt Nam Cộng hoà đi chiến đấu.