Tag Archives: Ngô Đình Diệm

03/02/1955: Ngô Đình Diệm phát động cải cách nông nghiệp

Nguồn: Diem institutes limited agrarian reforms, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1955, sau nhiều tháng bị các cố vấn Hoa Kỳ thúc giục, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm đã giới … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

29/12/1962: Sài Gòn công bố thành công của “ấp chiến lược”

Nguồn: Saigon announces success of strategic hamlet program, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1962, Sài Gòn thông báo rằng 4.077 ấp chiến lược (strategic hamlet) đã được hoàn thành trong tổng số dự kiến … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

05/10/1963: Tướng lĩnh Nam Việt Nam lên kế hoạch đảo chính

Nguồn: South Vietnamese generals plan coup, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1963, Đại sứ Henry Cabot Lodge báo cáo với Tổng thống John F. Kennedy từ Sài Gòn … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

09/01/1965: Nguyễn Khánh cam kết hỗ trợ chính phủ Trần Văn Hương

Nguồn: Support is pledged to civilian government, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1965, dưới áp lực của các quan chức Mỹ, Tướng Nguyễn Khánh và các tướng lĩnh thuộc Hội đồng Quân lực mới … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

21/11/1975: Chính phủ Mỹ bị cáo buộc ám sát lãnh đạo nước ngoài

Nguồn: Congressional report charges U.S. involvement in assassination plots, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1975, một Ủy ban của Thượng viện Mỹ đã đưa ra một báo cáo cáo buộc rằng các quan chức … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

01/10/1961: VNCH muốn ký hiệp ước quốc phòng với Mỹ

Nguồn: South Vietnam requests a bilateral defense treaty, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1961, Việt Nam Cộng Hòa đã yêu cầu ký kết một hiệp ước quốc phòng song phương với Mỹ. Tổng thống … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment

28/03/1961: Mỹ nghi ngờ sự ủng hộ dành cho Diệm

Nguồn: Diem’s popular support questioned, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1961, một bản báo cáo mà tình báo quốc gia chuẩn bị cho Tổng thống John F. Kennedy đã viết rằng Ngô Đình Diệm … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | 2 Comments

27/02/1962: Diệm sống sót sau âm mưu đảo chính

Nguồn: Diem survives coup attempt, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1962, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã sống sót sau một cuộc đảo chính khi hai phi công thuộc Không quân Việt Nam Cộng … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment

11/01/1956: Ngô Đình Diệm ban hành Sắc Lệnh Số 6

Nguồn: Diem issues Ordinance No. 6, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1956, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm đã ban hành Sắc lệnh số 6, cho phép bắt giữ các cựu … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , | 3 Comments

18/10/1955: Bảo Đại cố gắng loại bỏ Ngô Đình Diệm

Nguồn: Emperor Bao Dai attempts to dismiss Diem, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1955, một thông cáo từ văn phòng của Bảo Đại ở Paris tuyên bố rằng ông đã cắt chức Thủ tướng … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , | Leave a comment