Tag Archives: Việt Nam

06/12/1972: Giao tranh tiếp diễn bất chấp hòa đàm Paris

Nguồn: Fighting continues in South Vietnam while negotiators talk in Paris, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này nắm 1972, giao tranh ở miền Nam Việt Nam ngày càng khốc liệt trong khi cuộc hòa đàm bí … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

24/2/1968: Quân đội Việt Nam CH tái chiếm Huế

Nguồn: Hue recaptured, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1968, quân đội miền Nam Việt Nam đã tái chiếm được Kinh thành Huế. Mặc dù hơn một tuần sau đó Trận Mậu Thân tại Huế … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment

17/02/1979: Trung Quốc xâm lược Việt Nam

Nguồn: China invades Vietnam, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1979, trước việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia, Trung Quốc đã phản ứng bằng một cuộc xâm lược Việt Nam. Căng thẳng giữa Việt … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | Leave a comment

19/01/1950: CHND Trung Hoa công nhận Việt Nam DCCH

Nguồn: Communist China recognizes North Vietnam, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1950, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) đã chính thức công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hành động này … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment

19/12/1946: Pháp đàn áp Việt Minh

Nguồn: French crack down on Vietnamese rebels, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1946, vào buổi sáng sau khi lực lượng Việt Minh dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh phát động cuộc nổi … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment

11/07/1995: Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam

Nguồn: “US establishes diplomatic relations with Vietnam,” History.com (truy cập ngày 10/7/2015). Biên dịch: Phạm Văn Chính | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày này năm 1995, hơn hai thập niên sau khi Sài Gòn sụp đổ, tổng thống … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment