Tag Archives: Leonid Brezhnev

28/10/1962: Kết thúc Khủng hoảng Tên lửa Cuba

Nguồn: The Cuban Missile Crisis comes to an end, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1962, Khủng hoảng Tên lửa Cuba đã bước đến hồi kết khi lãnh đạo Liên Xô, Nikita Khrushchev, đồng ý … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

15/08/1964: Khrushchev tuyên bố sẵn sàng đàm phán giải trừ quân bị

Nguồn: Khrushchev announces he is ready to begin arms talks, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1964, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng) Liên Xô Nikita Khrushchev … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

07/05/1960: Brezhnev trở thành Chủ tịch Liên Xô

Nguồn: Brezhnev becomes president of the USSR, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1960, Leonid Brezhnev, một trong những người thân tín nhất của vị lãnh đạo Liên Xô … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

11/03/1985: Mikhail Gorbachev lên thay Chernenko

Nguồn: Mikhail Gorbachev picked to succeed Chernenko, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1985, khi quyền lực trong Đảng Cộng sản của ông tăng lên nhanh chóng, Mikhail Gorbachev đã được chọn làm Tổng Bí … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment

10/11/1982: Leonid Brezhnev qua đời

Nguồn: Leonid Brezhnev dies, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1982, sau 18 năm làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, Leonid Brezhnev đã qua đời. Cái chết của ông báo hiệu sự … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , | Leave a comment

16/06/1977: Brezhnev trở thành lãnh đạo tối cao Liên Xô

Nguồn: “Brezhnev is Soviet president,” History.com (truy cập ngày 15/6/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày này năm 1977, Leonid Ilyich Brezhnev, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1964, được bầu làm … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , | Leave a comment