Tag Archives: Edward Griffin

#243 – Quái vật đảo Jekyll (Ch.16): Những ngân hàng trung ương đầu tiên của Mỹ

Nguồn: G. Edward Griffin, “The Creature Comes to America”, in G.E. Griffin, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (5th Edition) (California: American Media, 2010), Chapter 16. Biên dịch: Nông Hải Âu | Hiệu đính: … Continue reading

Posted in Biên dịch, Hoa Kỳ, Lịch sử, Lịch sử kinh tế | Tagged , , | Leave a comment

#230 – Quái vật đảo Jekyll (Ch.15): Lịch sử ra đời đồng đô la Mỹ

Nguồn: G. Edward Griffin, “The Lost Treasure Map”, in G.E. Griffin, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (5th Edition) (California: American Media, 2010), Chapter 15. Biên dịch: Nguyễn Thị Thu | Hiệu đính: Lê … Continue reading

Posted in Biên dịch, Hoa Kỳ, Lịch sử, Lịch sử kinh tế | Tagged , , , | 4 Comments

#217 – Quái vật đảo Jekyll (Ch.14): Tạo ra kẻ thù để hưởng lợi từ chiến tranh

Nguồn: G. Edward Griffin, “The Best Enemy Money Can Buy”, in G.E. Griffin, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (5th Edition) (California: American Media, 2010), Chapter 14. Biên dịch: Trương Thị Phương Thanh | … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử | Tagged , , , | Leave a comment

#210 – Quái vật đảo Jekyll (Ch.13): Vũ hội hóa trang ở Mat-xcơ-va

Nguồn: G. Edward Griffin, “Masquerade in Moscow”, in G.E. Griffin, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (5th Edition) (California: American Media, 2010), Chapter 13. Biên dịch: Đặng Thị Huyền | Hiệu đính: Lê Hồng … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử | Tagged , , , | Leave a comment

#202 – Quái vật đảo Jekyll (Ch. 12): Tại sao Hoa Kỳ tham gia Thế chiến I?

Nguồn: G. Edward Griffin, “Sinking Lusitania”, in G.E. Griffin, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (5th Edition) (California: American Media, 2010), Chapter 12. Biên dịch: Phạm Thị Thu Hà | Hiệu đính: Lê Hồng … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử, Lịch sử kinh tế | Tagged , , , | Leave a comment

#196 – Quái vật đảo Jekyll (Ch. 11): “Công thức Rothschild” giúp trục lợi từ chiến tranh

Nguồn: G. Edward Griffin, “The Rothschild Formula”, in G.E. Griffin, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (5th Edition) (California: American Media, 2010), Chapter 11. Biên dịch: Lưu Ngọc Trâm | Hiệu đính: Lê Hồng … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử, Lịch sử kinh tế | Tagged , , , | Leave a comment

#188 – Quái vật đảo Jekyll (Ch.10): Cơ chế tạo ra tiền của Cục Dự trữ Liên bang

Nguồn: G. Edward Griffin, “The Mandrake Mechanism”, in G.E. Griffin, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (5th Edition) (California: American Media, 2010), Chapter 10. Biên dịch: Phạm Thị Kim Ngân | Hiệu đính: Lê … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử kinh tế | Tagged , , , | Leave a comment

#182 – Quái vật đảo Jekyll (Ch.9): Lịch sử những ngân hàng đầu tiên

Nguồn: G. Edward Griffin, “The Secret Science”, in G.E. Griffin, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (5th Edition) (California: American Media, 2010), Chapter 9. Biên dịch: Nguyễn Tiến Đạt | Hiệu đính: Lê Hồng … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử kinh tế | Tagged , , , | Leave a comment

#176- Quái vật đảo Jekyll (Ch.8): Sự ra đời tiền giấy và hoạt động ngân hàng

Nguồn: G. Edward Griffin, “Fool’s Gold”, in G.E. Griffin, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (5th Edition) (California: American Media, 2010), Chapter 8. Biên dịch: Phạm Thị Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử kinh tế | Tagged , , , | Leave a comment

#171 – Quái vật đảo Jekyll (Ch. 7): Lịch sử ra đời và tiến hóa của tiền tệ

Nguồn: G. Edward Griffin, “The Barbaric Metal”, in G.E. Griffin, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (5th Edition) (California: American Media, 2010), Chapter 7. Biên dịch: Phạm Thị Huyền Trang | Hiệu đính: Lê … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử kinh tế | Tagged , , , | Leave a comment