Tag Archives: 1805

21/10/1805: Trận Trafalgar

Nguồn: Battle of Trafalgar, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1805, trong trận Trafalgar diễn ra ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha, một trong những trận hải chiến mang tính quyết định nhất trong … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

18/05/1861: Báo chí chỉ trích phu nhân Tổng thống Lincoln

Nguồn: Newspaper report criticizes Mrs. Lincoln, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này vào năm 1861, một tờ báo California ít tiếng tăm đã đưa tin về Đệ nhất Phu nhân … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | Leave a comment

18/05/1860: Lincoln được đề cử làm Tổng thống

Nguồn: Lincoln nominated for presidency, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1860, Abraham Lincoln, cựu hạ nghị sĩ của bang Illinois, đã được đề cử cho chức vụ Tổng thống Mỹ bởi Đại hội toàn … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment