Tag Archives: George Washington

07/01/1789: Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên

Nguồn: First U.S. presidential election, History.com Biên dịch: Lê Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1789, cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đã được tổ chức. Cử tri bỏ phiếu … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

04/01/1796: Quốc hội Mỹ công nhận quốc kỳ Cộng hòa Pháp

Nguồn: Congress accepts Colors of the French Republic, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1796, Hạ viện Hoa Kỳ đã công nhận Quốc kỳ của Cộng hòa Cách mạng … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

23/12/1783: George Washington từ chức Tổng Tư lệnh

Nguồn: George Washington resigns as commander in chief, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1783, sau khi ký Hiệp ước Paris, Tướng George Washington đã từ chức Tổng Tư lệnh Lục quân Lục địa và … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

14/12/1799: George Washington qua đời

Nguồn: George Washington dies, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1799, George Washington, nhà lãnh đạo cách mạng và tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, qua đời vì … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

07/08/1782: Huân chương Trái tim Tím ra đời

Nguồn: Washington creates the Purple Heart, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1782, tại Newburgh, New York, Tướng George Washington, Tổng tư lệnh Quân đội Lục địa, đã tạo ra “Huân chương Danh dự quân … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

06/08/1787: Tranh luận về Dự thảo đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ

  Nguồn: First draft of Constitution debated, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1787 tại Philadelphia, các đại biểu tham dự Hội nghị Lập hiến bắt đầu tranh luận … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

17/07/1776: Quốc hội ủng hộ Washington trong tranh cãi về chức danh

Nguồn: Congress learns of war of words, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1776, Quốc hội Lục địa đã được biết tin Tướng George Washington từ chối chấp nhận một công văn từ Tướng Anh … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

28/05/1754: Trận đổ máu đầu tiên trong Chiến tranh Chinh phạt

Nguồn:  First blood of the French and Indian War, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1754, trong cuộc đụng độ đầu tiên trong cuộc Chiến tranh với Pháp và … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

08/01/1790: Washington đọc Thông điệp Liên bang đầu tiên

Nguồn: President George Washington delivers first State of the Union, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1790, Tổng thống George Washington đã trình bày Thông điệp Liên bang đầu tiên trước các đại biểu Quốc … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | Leave a comment

30/04/1789: Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ đầu tiên

Nguồn: The first presidential inauguration, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1789, tại thành phố New York, George Washington, nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại của Cách mạng Mỹ, đã nhậm chức trở thành … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | Leave a comment