Tag Archives: Cách mạng Mỹ

24/08/1776: Tướng Lee công nhận giá trị của Georgia

Nguồn: General Lee recognizes Georgia’s value, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1776, tướng Mỹ Charles Lee thông báo với Quốc hội rằng Georgia có giá trị hơn so … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

06/07/1775: Quốc hội lục địa tuyên bố vũ trang chống Anh

Nguồn: Congress issues a “Declaration on the Causes and Necessity of Taking Up Arms”, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1775, một ngày sau khi tuyên bố một lần … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

05/07/1775: Quốc Hội Lục địa thông qua Kiến nghị Nhành Olive

Nguồn: Congress adopts Olive Branch Petition, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày năm 1775, Quốc hội Lục địa đã thông qua Kiến nghị Nhành Olive (Olive Branch Petition), được viết bởi John Dickinson. Đây là đơn thỉnh … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

24/03/1765: Nghị viện Anh thông qua Đạo luật Đóng quân

Nguồn: Parliament passes the Quartering Act, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1765, Nghị viện Anh đã thông qua Đạo luật Đóng quân (Quartering Act) trong đó chỉ ra các địa điểm và điều kiện … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

17/12/1777: Pháp chính thức công nhận Mỹ

Nguồn: France formally recognizes the United States, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1777, Ngoại trưởng Pháp Charles Gravier đã chính thức công nhận Mỹ là một quốc gia độc lập. Tin tức về chiến … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment

15/07/1789: Lafayette chỉ huy Vệ binh Quốc gia Paris

Nguồn: Lafayette selected colonel-general of the National Guard of Paris, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1789, chỉ một ngày sau khi ngục Bastille sụp đổ – đánh dấu sự ra đời của một chế … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

19/04/1775: Cách mạng Mỹ bắt đầu

Nguồn: The American Revolution begins, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1775, khoảng 5 giờ sáng, 700 lính Anh được giao nhiệm vụ bắt giữ các lãnh đạo và chiếm kho vũ khí của nhóm … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment

05/03/1770: Thảm sát Boston

Nguồn: The Boston Massacre, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1770, giữa đêm tuyết lạnh giá, một đám đông người dân thuộc địa Mỹ đã tập hợp tại Kho Hải quan ở Boston và bắt … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment

27/04/1773: Quốc hội Anh thông qua Luật Trà

Nguồn: “Parliament passes the Tea Act”, History.com (truy cập ngày 27/4/2016). Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Vào ngày này năm 1773, Quốc hội Anh thông qua Luật Trà, một dự luật được thiết kế để cứu vãn Công ty … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , | Leave a comment

14/01/1784: Quốc hội Lục địa phê chuẩn Hiệp ước Paris

Nguồn: “Continental Congress ratifies the Treaty of Paris,” History.com (truy cập ngày 13/01/2015). Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày này năm 1784, Quốc hội Lục địa Mỹ đã phê chuẩn Hiệp ước Paris II, chấm dứt cuộc chiến giành … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , | Leave a comment